Сумський дошкільний навчальний заклад                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

(ясла-садок) № 21 «Волошка» м. Суми,                     Завідувач

Сумської області                                                       сумського дошкільного                                                                                                                 навчального закладу

                                                                                 (ясел-садка) № 21 «Волошка»

                                                                                                                                                                                                                   «___»_______________________

                                                                                                                                                                                                                    ___________________В.В.Супрун

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Школу молодих батьків

«Перші кроки»

ДНЗ № 21 «Волошка»

 

 

1.Загальні положення

 

1.1    Школа молодих батьків (далі - Школа) у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням.

1.2    Слухачами Школи є молоді батьки, або особи, що їх замінюють (далі - батьки).

 

 

2. Мета і завдання Школи

 

2.1. Мета Школи – формування у батьків педагогічної культури та свідомого батьківства.

2.2. Основні завдання Школи:

       2.2.1 Поширювати серед батьків педагогічні знання.

       2.2.2 Ознайомлювати батьків із психофізіологічними особливостями дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

       2.2.3 Вивчати потреби батьків.

       2.2.4 Створювати сприятливі умови для повноцінного спілкування (обмін думками, досвідом виховання) на заняттях Школи.

       2.2.5 Сприяти духовному збагаченню батьків.

       2.2.6 Залучати батьків до активної участі в житті дошкільного навчального закладу, групи.

 

3. Організація роботи Школи

 

3.1. Керівництво Школою здійснює вихователь-методист Кордюк Н.В.

3.2. Діяльність Школи здійснюється відповідно до річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

3.3 Робота Школи організовується з урахуванням віку дітей.

3.4 Упродовж навчального року проводиться не менше 9 занять Школи 1 раз на місяць.

 

 

4. Права слухачів Школи

 

4.1 Участь у заняттях Школи є добровільною.

4.2 Слухачі Школи мають право:

4.2.1 Вільно висловлюватися на заняттях Школи.

4.2.2 Виступати з пропозиціями.

4.2.3 Користуватися методичною базою дошкільного навчального закладу.

4.2.4 Отримувати консультаційну допомогу щодо вирішення проблем виховання від вихователів, практичного психолога.

 

 

 

 

 

 

____________________          _______________________


ПЛАН

 

роботи Школи молодих батьків «Перші кроки» на 2013-2014 навчальний рік


План роботи Школи молодих батьків «Перші кроки»

Проблема: Криниця спілкування

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Засідання 1

Проблема: Самопізнання

Мета: розширювати знання батьків про фактори, які впливають на формування особистості дошкільника, розвивати невербальну комунікацію та поглиблювати власне самопізнання.

Вправа «Знайомство»

Вправа «Пухнастими і колючки»

Вправа «Коли я був маленький, я хотів щоб мої батьки…»

Робота в групах.

Завдання: зобразити кожного учасника другої групи у вигляді символу, учасники  другої групи намагаються пізнати себе в символах.

Вправа «Хочу. Мушу. повинен»

Вправа «Чарівний ярмарок»

Вправа «Мій портрет у променях сонця»

Прощання «Чотири глечики»

Домашнє завдання

вересень

вихователь-методист

 

2

Засідання 2

Тема: Сімейний альбом

Мета: сприяти підвищенню рівня поінформованості учасників про цінності сім’ї та батьківства в житті людини; формувати в учасників навички групової взаємодії, ефективного спілкування.

Вітання «Моє дитинство»

Обговорення домашнього завдання

Мозковий штурм «Що таке сім’я»

Вправа «Любительське фото»

Інформаційне повідомлення

Робота в парах «Опора»

Робота в групах «Розмова про себе як про матір (батька)»

Вправа «Не хочу хвалитися, але я…»

Прощання «Відро для сміття»

Домашнє завдання

жовтень

вихователь-методист

 

3

Засідання 3

Проблема: чого ми чекаємо від наших дітей.

Мета: підвищувати в учасників батьківську ефективність у виховних стосунках з дітьми; допомогти батькам краще усвідомити причини труднощів у взаєминах з дітьми.

Вітання по колу «Я вмію»

Обговорення домашнього завдання

Вправа «Якою ви хочете бачити свою дитину?»

Інформаційне повідомлення

Вправа «Витинанки»

Вправа «Розтули кулак»

Гра «Це чудово!»

Прощання «Квітка побажань»

Домашнє завдання

листопад

вихователь-методист

 

4

Засідання 4

Проблема: Характер має значення

Мета: розвивати саморефлексію, формувати настановлення та самопізнання; сприяти вивченню світу дитинства, поглибленому пізнанню характеру своєї дитини, її вчинків, емоцій, думок.

Вітання по колу. Вправа «Три імені»

Обговорення домашнього завдання

Психогімнастична вправа «Який характер»

Інформаційне повідомлення «Характер має значення»

Робота в групах. Вправа «Зима. Весна. Літо. Осінь»

Вправа «Квітка»

Мозковий штурм «Коли ми хвалимо наших дітей»

Скульптура моїх добрих рис. Обговорення

Прощання «Три бажання»

Домашнє завдання

грудень

вихователь-методист

 

5

Засідання 5

Проблема: Конфлікти

Мета: згуртувати колектив батьків та створити комфортну атмосферу для успішної співпраці; підвищити батьківську ефективність виховних стосунків із дітьми; формувати адекватне сприйняття конфліктів та навички їх запобігання.

Вітання по колу. Вправа «Дерево»

Обговорення домашнього завдання

Мозковий штурм «Що таке конфлікт?»

Інформаційне повідомлення «Що таке конфлікт?»

Робота в групах. Позитивні і негативні сторони конфлікту

Вправа «Айсберг»

Стратегія розв’язання конфліктів

Вправа для батьків

Вправа «Я – мама»

Вправа «Острови»

Вправа-обговорення проблемних ситуацій

Розминка «Кораблі та скелі»

Рольова гра

Прощання «Літак»

Домашнє завдання

січень

вихователь-методист

 

6

Засідання 6

Проблема: Покарання

Мета: розширювати знання батьків про фактори ,які впливають на формування особистості дошкільника; вдосконалювати педагогічну майстерність батьків.

Вітання по колу «Я відчуваю»

Обговорення домашнього завдання

Вправа «Мета покарання»

Мозковий штурм «Чому потрібні покарання?»

Інформаційне повідомлення

Вправа «Я не люблю»

Прощання. Вправа «Оплески»

Домашнє завдання

лютий

вихователь-методист

 

7

Засідання 7

Проблема: Моє спілкування з дитиною

Мета: допомогти батькам знаходити оптимальні шляхи спілкування з дитиною, сприяти використанню ефективних методів виховання і розвитку дитини.

Вітання по колу «Самопрезентація»

Обговорення домашнього завдання

Мозковий штурм «Спілкування з дитиною – це…»

Інформаційне повідомлення

Робота в парах. Тренування в я-висловлюваннях

Вправа «Запитання-відповідь»

Вправа «Спілкування через скло»

Колаж «Моє спілкування з дитиною»

Прощання «Чим батьки хочуть оточити свою дитину»

Домашнє завдання

березень

вихователь-методист

 

8

Засідання 8

Проблема: Крок назустріч

Мета: сприяти груповій взаємодії; з’ясувати результативність занять, їхню користь для учасників.

Вітання по колу. Вправа «Колір твого настрою»

Обговорення домашнього завдання

Гра «Голочка – ниточка»

Вправа «Довіра»

Вправа «Я можу, але не буду…»

Рефлексія. Виготовлення групового колажу

Прощання. Зворотній зв’язок батьків і ведучого

квітень

вихователь-методист